İbrahim Akdağ (537) 369 4995
OSMANLICA TERCÜME BLOG
OSMANLICA TERCÜME, ÇEVİRİ, DİZGİ VE MİZANPAJ HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER


OSMANLICA TERCÜME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Osmanlıca Nedir?

Türkler, tarih boyunca değişik alfabeleri kullanmışlardır. Uygur ve Göktürk alfabelerinden başka Kıpçak ve Çağatay alfabesi bunlardandır.

Türklerin, İslam dinini kabul etmesinden sonra Arap alfabesiyle ünsiyet kurması kaçınılmaz olmuştur. İslam dininin temel referans kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (sav)’in söz, fiil ve davranışlarının bütünü olan Hadis-i Şerifler’in Arapça olması doğal olarak bu alfabeye yakınlığı kolaylaştırmıştır.

Diğer Türk kavimlerinin değişik alfabelerle yazdığı Türkçe’yi, Osmanlı Arap alfabesiyle yazmaya başlamıştır. Kısacası Osmanlıca dediğimiz kavram aslında Türkçe’nin Arap alfabesiyle yazımından ibarettir. Nasıl ki bugün, Türkçe’yi Latin harfleriyle yazdığımız zaman bu Latince olmuyorsa; Türkçe’yi Arap alfabesiyle yazmak da Arapça olmaz.

Osmanlıca, Arapça yada Farsça değildir, öz Türkçe’dir. Bu bakımdan Osmanlıca için Osmanlı Türkçesi tabiri de kullanılır.

Osmanlıca Zor mudur?

Osmanlıca aslında kolaydır. Ancak, günümüz Türkçesindeki Latin harflerle Arap harfler arasında bazı harflerin uyuşmazlığı ve el yazması belge ve eserler Osmanlıcanın okunuşunu zorlaştırmaktadır.

Tercüme (Çeviri) işi herkes tarafından yapılabilir mi?

Basit metinler, belli seviyede Osmanlıca bilenler tarafından yapılsa da, Osmanlı resmi yazışmalarında kullanılan rik’a, divani, siyakat gibi yazılar ancak bu işin uzmanı tarafından okunup yazılabilir.

Osmanlıca tercüme yada çeviri işi uzmanlık gerektirir. Her türlü resmi evrak ile el yazması eserlerin okunması ve tercüme edilmesi işi bu konuda eğitim almış, yıllarını bu işe vermiş ehil kişiler tarafından yapılmalıdır. Harekesiz bir yazı olan Osmanlıca en azından bu konuya aşinalık kesbetmektedir.

Osmanlıcanın önemi artmıştır

Son yıllarda çıkartılan kanunlar, araştırmacıların tarihi belgelere merakı ve üniversitelerdeki bazı bölümlerin konuya eğilmesi Osmanlıcanın önemini arttırmıştır. Hatta Osmanlı Türkçesinin orta ve lise müfredatında yer alacağı ve bu konudaki kanuni düzenlemenin yakın zamanda gerçekleşeceğine dair beklentiler hat safhadadır.

Osmanlıcanın öneminin giderek artması, Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca çevirilere ihtiyacı da beraberinde getirecektir. Önemli olan bu ihtiyacın Osmanlıca konusunda ihtisas sahibi, deneyimli ve birikimli kişilerin eliyle yürütülmesini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasıdır. Her önüne gelenin Osmanlıca tercüme ve çeviri yapabileceği zehabına kapılmış olduğu bir sistem birçok zorluk, suistimal ve yanlışlıkları da beraberinde getirecektir.

O halde ne yapmalı?

İlk elden yapılması gereken, Osmanlıcanın öneminin topluma aktarılmasından sonra, Osmanlıca tercüme ve çeviri işinin profesyonel ellerde yürütülmesini sağlamaktır.

Bunu sağlamak için Osmanlıca konusunda uzmanlaşmış kişilerin, yeminli mütercimlerin, üniversitelerde Osmanlıca müfredatı olan bölümlerin bu dersleri çoğaltması hatta Osmanlıca Mütercimlik bölümlerinin açılması bile düşünülmelidir.

Peki biz ne yapıyoruz?

OsmanlicaTercume.net olarak, biz yukarıda belirtilen hassasiyetlerin farkındayız. Yıllardır araştırmacılar ve her kesimden insanlara en doğru ve en kaliteli hizmeti vermeye çalışmaktayız. Ekibimiz, yukarıda belirtilen standartlara haizdir.

Biz bir iddiayla yola çıktık. Eğer ecdadımız yüzyıllardır kullandığı ve kültürel hafızamızı oluşturan yüzbinlerce sayfayı bulan Osmanlıca belgelerin en doğru ve en titiz şekilde okunması, incelenmesi ve tercüme edilmesi gerektiğine inanıyor ve bu konuda en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Ana Sayfa