İbrahim Akdağ (537) 369 4995
OSMANLICA TERCÜME BLOG
OSMANLICA TERCÜME, ÇEVİRİ, DİZGİ VE MİZANPAJ HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

MERAKLISINA OSMANLICA

[Osmanlı Türkçesi - Klasik Türkçe]

Osmanlıca Okumak bir İmtiyazdır. Pratik olarak Osmanlıca kelimesiyle ifade ettiğimiz klasik Türkçe veya Osmanlı Türkçesi: Türk imparatorluğunun Kuzey İran'dan başlayıp Orta-Avrupa'ya Kırım'dan Afrika'ya kadar uzanan büyük bir coğrafya üzerindeki yerleşik halklarının da müşterek lisânıdır. Bu müşterek lisân aynı zamanda bin yıllık bir kültür ve medeniyetin de ifâde biçimi olmuştur. Avrupa milletleri lisanlarının, sanat ve edebiyatlarının şekillenmesinde nasıl ki antik Yunan, Roma ve hıristiyan dininin tesiri olmuşsa, aynı şekilde Uzak-doğu kültür ve medeniyetlerinde Budist, Müslüman Türk imparatorluğunun lisan, kültür ve medeniyetininin biçimlenmesinde de Ötügen, Maverünnehir, Fars ve Arap ve dolayısıyla islam dini ve onun kutsal kitabı Kur'anı-Kerim'in büyük tesiri vardır. Medeniyetler nev'-i beşerin vücude getirdiği müşterek değerlerdir. Medeniyetlerin çatışma imkânları muhaldir, bir başka deyişle medeniyetler çatışması bir safsatadır. Gerçekte çatışan ise, dinler üzerinden yapılan emperyalist paylaşımın kavgasıdır. Bin yıllık bir kültür ve medeniyetin hafızası olan Osmanlı Arşivleri de, Türk dili içerisine girmiş birçok Arapça - Farsça kelimeler ve Avrupa ile olan münasebetlerden dolayı bir o kadar da batı dillerinden alınmış kelimelerden mürekkep zengin ve nev'-i şahsına münhasır bir lisân ile yazılmış malzeme ile doludur. Arşivler bir milletin, bir medeniyetin hafızası ise; Arşiv okumak da o milletin fertleri üzerine farz-ı ayindir. Siz arşivinizi okuyamıyor, anlayamıyor iseniz, tarihinizi, dininizi, edebiyatınızı, kültürünüzü başkalarının dilinden ve başkalarının bakış açısından öğrenmek mecburiyetinde kalırsınız. Hafızası olmayan bir milletin, nesebi gayr-i sahih bir gürûhdan farkı yoktur. Bizim hafızamız Osmanlı Arşivleridir. Öyle ise bu arşivleri okumanın anahtarı da, pratik olarak Osmanlıca dediğimiz Kasik Türkçemiz, Osmanlı Türkçesi'dir. Osmanlıca bilmeden tarih yazılamaz, edebiyat anlaşılamaz, anlatılamaz. Osmanlıca sizlere mâzinizi tanıma ve tanımlama fırsatı sağlar. Mâzinizi tanımlamak ise, sizin küre-i arz üzerindeki hüviyetinizin tescilidir. Hülâsa: Osmanlıca okumak bir imtiyazdır.

Osmanlıca tanımı, Osmanlıcılığın revaç bulduğu 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında dönemin siyasî atmosferine uygun olarak, Fransız Türkolog Jean Deny (Grammaire de la langue Turque (Dialecte-Osmanlı) ve bir İngiliz Mühendis olan Sir James William Redhouse'ın kullanımı ile günümüze kadar gelmiştir. Grammaire raisonne de la langue Ottomane (1846) A Turkish and English lexicon-1890.

Ana Sayfa